Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 07.03.2022. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Petrovac , opština Pirot, Gazdinstvo Antić Slavoljub
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini , savetodavac Srđan Vidanović

Cilj tribine je da se prisutni upoznaju sa vrstama i visinom podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.
Koordinator: Srđan Vidanović

Izvor: PSSS Pirot