Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 18.07.2022. godine, sa početkom u 11:05 održana je tribina, mesto Visočki Odorovci , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Stojadinov Ace
sa temom:
1. 11:05 do 11:37 Pravilnik za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj održavanja Tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom MPŠV za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot