Objava: TRIBINA-PSSS Poljoservis

Dana 08.12.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Sokobanja , opština Sokobanja, Prostorije lokalne samouprave
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni pravilnici , savetodavac Dragan Kolčić

Održana tribina imala je cilj da se prisutnima predstave akturlne mere MPŠV, kao i digitalizacija i e agrar u poljoprivredi. Tribina je bila održana uz primenu propisanih mera protiv širenja COVID 19, i u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis