Objava: TRIBINA-PSSS Poljoservis

Dana 27.06.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Beli Potok , opština Sokobanja, Gazdinstvo Antanasković Dragoslava
sa temom:
1. 11:00 do 11:31 Ruralni razvoj , savetodavac Dragan Kolčić

Održana tribina imala je cilj da se prisutnima predstave značaj ruralnog razvoja i seoskog turizma, kao i mogućnosti korišćenja subvencija.
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis