Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 25.11.2021. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Batuša , opština Malo Crniće, Polj. gazdinstvo Milovanović Dragana
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Značaj kontrole plodnosti zemljišta uz tumačenje Uredbe o utvrđivanaju programa izvođenja radova na zaštiti,uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Violeta Stanković

Cilj održavanja tribine je bio da se poljoprivrednim proizvođačima predstavi značaj agrohemijske analize zemljišta.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac