Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 08.12.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Batovac , opština Požarevac – grad, gazdinstvo Icić Vlade
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Pravilnik za subvecionisanje novih priključnih mašina i opreme , savetodavac Ana Đorđević

Najava Pravilnika MPŠV – a za subvecionisanje novih priključnih mašina i opreme za biljnu proizvodnju, tumačenje uslova i potrebne dokumentacije za konkurisanje poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Ana Đorđević

Izvor: PSSS Požarevac