Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 21.06.2022. godine, sa početkom u 09:59 održana je tribina, mesto Neresnica , opština Kučevo, gazdinstvo Pupezić
sa temom:
1. 09:59 do 10:48 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Ana Đorđević

Cilj tribine je upoznati poljoprivredne proizvođače sa aktuelnostima MPŠV – a iz agrarne politike.
Koordinator: Ana Đorđević

Izvor: PSSS Požarevac