Objava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 23.02.2022. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Spance , opština Kuršumlija, gazdinstvo Slobodan Marković
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Pravilnici u oblasti stočarstva , savetodavac Tanja Davidović

Na tribini prisutni poljoprivredni proizvođači su bliže upznati sa pravilnikom tj.konkursom za podnošenje posticaja po grlu stoke.
Koordinator: Tanja Davidović

Izvor: PSSS Prokuplje