Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 27.02.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Mišar , opština Šabac – grad, Prostorije Mesne kancelarije
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Sanja Popović

Prisutnima su predstavljeni osnovni podsticaji u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Na tribini je bilo prisutno 5 poljoprivrednih proizvođača koji su aktivno učestvovali u debati.
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac