Objava: TRIBINA-PSSS Smederevo

Dana 22.11.2021. godine, sa početkom u 11:30 održana je tribina, mesto Baničina , opština Smederevska Palanka, PG Dragan Janković
sa temom:
1. 11:30 do 12:00 Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima , savetodavac Sanja Milovanović Milenković

Prisutnim proizvođačima su bliže predstavljeni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu, opšti i posebni uslovi, potrebna dokumentacija, elementi za bodovanje, kao i iznosi podsticaja.
Koordinator: Sanja Milovanović Milenković

Izvor: PSSS Smederevo