Objava: TRIBINA-PSSS Smederevo

Dana 15.07.2022. godine, sa početkom u 09:32 održana je tribina, mesto Saraorci , opština Smederevo – grad, PG Lazić Slobodana
sa temom:
1. 09:32 do 10:03 Tumačenje aktuelnih pravilnika MPŠV , savetodavac Biljana Nikolić

Na održanoj tribini prisutni poljoprivredni proizvođači su bili upoznati sa sa aktuelnim pravilnicima MPŠV za 2022.g
Koordinator: Biljana Nikolić

Izvor: PSSS Smederevo