Objava: TRIBINA-PSSS Smederevo

Dana 29.07.2022. godine, sa početkom u 10:01 održana je tribina, mesto Udovice , opština Smederevo – grad, PG Todorović Živojina
sa temom:
1. 10:01 do 10:32 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi 2022. godini , savetodavac Biljana Nikolić

Prisutni poljoprivredni proizvođači su bili upoznati sa aktuelnim pravilnicima Ministarstva poljoprivrede i sa načinima ostvarivanja subvencija u 2022.godini.
Koordinator: Biljana Nikolić

Izvor: PSSS Smederevo