Objava: TRIBINA-PSSS Smederevo

Dana 29.07.2022. godine, sa početkom u 09:37 održana je tribina, mesto Seone , opština Smederevo – grad, PG Dejana Jovanovića
sa temom:
1. 09:37 do 10:32 Tumačenje aktuelnih pravilnika MPŠV , savetodavac Goran Đorđević

Prisutni poljoprivredni proizvođači su bili upoznati sa aktuelnim pravilnicima Ministarstva poljoprivrede i sa načinima ostvarivanja subvencija u 2022.godini.
Koordinator: Goran Đorđević

Izvor: PSSS Smederevo