Objava: TRIBINA-PSSS Užice

Dana 12.04.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Gorobilje , opština Požega, domaćinstvo Ješić Milovana
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Andrija Radulović

Na tribini su objašnjene mogućnosti subvecionisanje nabavke poljop.mehanizacije i zasnivanje novih zasada voća.
Koordinator: Andrija Radulović

Izvor: PSSS Užice