Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 20.08.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Komanice , opština Mionica, Gazdinstvo Gospave Gavrilović sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Osiguranje useva i kreditna podrška , savetodavac Radiša Panić

Tokom tribine prisutni su upoznati sa značajem, uslovima, dokumentacijom i rokovima za podnošenje zahteva za osiguranje useva i kreditnu podršku.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo