Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 15.04.2021. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, PG Marković sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Uslovi za korišćenje podsticaja iz SCAP projekta , savetodavac Svetlana Vasiljević

Prisutni su upoznati sa uslovima za korišćenje podsticaja iz SCAP projekta.
Koordinator: Svetlana Vasiljević

Izvor: PSSS Valjevo