Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 05.11.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Ub , opština Ub, Opština Ub sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Podsticaji za seoski turizam , savetodavac Svetlana Jerinić

Tokom tribine pružene informacije o uslovima i načinima korišćenja podsticajnih sredstava za nepoljoprivredne aktivnosti, odnosno seoski turizam.
Koordinator: Svetlana Jerinić


Izvor: PSSS Valjevo