Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 12.11.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Stanina Reka , opština Valjevo – grad, PG Ranković Petar sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Svetlana Vasiljević

Tokom tribine prisutni su upoznati sa aktuelnm podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Svetlana Vasiljević


Izvor: PSSS Valjevo