Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 10.12.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Popučke , opština Valjevo – grad, Polj. gazdinstvo Milanović Aleksandra sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Pravilnik o prodaji malih količina poljoprivrednih proizvoda na kućnom pragu , savetodavac Jovan Milinković

Tokom tribine prisutni su upoznati sa sadržajem pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda za snabdevanje potrošača.
Koordinator: Jovan Milinković


Izvor: PSSS Valjevo