Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 21.02.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, PSSS Valjevo
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelnii podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Slađana Gavrilović

Prisutni proizvođači su upoznati sa aktuelnim podsticajima u poljirivrednoj poizvodnji.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo