Objava: TRIBINA-PSSS Vranje

Dana 21.09.2020. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Gornji Neradovac , opština Vranje – grad, polj.gazd.Zoran Ristić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Pravilnik o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada voća ,vinove loze i hmelja. , savetodavac Suzana Jerkić

Pravilnik o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada voća ,vinove loze i hmelja.
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje