Objava: TRIBINA-PSSS Vranje

Dana 02.04.2021. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Miratovac , opština Preševo, Mesna kancelarija
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Pravilnik za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u 2021g. , savetodavac Robert Širtov

Pravilnik za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u 2021g.
Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje