Objava: TRIBINA-PSSS Vranje

Dana 05.11.2021. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Buštranje , opština Vranje – grad, poljoprivredno gazdinstavo Stojanović Svetislava
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada. , savetodavac Nebojša Mladenović

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada.
Koordinator: Nebojša Mladenović

Izvor: PSSS Vranje