Objava: TRIBINA-PSSS Vranje

Dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 11:30 održana je tribina, mesto Preševo , opština Preševo, PG Mustafa Mustaf
sa temom:
1. 11:30 do 12:00 Aktuelne mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Robert Širtov

Aktuelne mere agrarne politike MPŠV
Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje