Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 27.06.2022. godine, sa početkom u 15:00 održana je tribina, mesto Valakonje , opština Boljevac, PG Andrejević Nemanje
sa temom:
1. 15:00 do 16:02 Pravilnik o podsticajima kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o podsticajima kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar