Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 28.06.2022. godine, sa početkom u 09:59 održana je tribina, mesto Osnić , opština Boljevac, Paunović Dušanka
sa temom:
1. 09:59 do 10:30 Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj održavanja tribine bio je da se proizvođači upoznaju sa aktuelnim podsticajima za nabavku kvalitetnih priplodnih grla sa posebnim osvrtom na vreme, način i potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva u 2022. godini.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar