Održan praktični deo edukacija savetodavaca PSSS za Modul 9: Proizvodnja, prerada i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2021. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz podršku kompanije BFC (Business & Finance Consulting) i nemačke Razvojne banke KfW, organizovali su praktični deo edukacija za Modul 9 – „Proizvodnja, prerada i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima“, koje su se odnosile na preradu mleka i mesa.

Praktični deo edukacija održan je na terenu, i to 29. septembra 2021. godine, na teritoriji PSSS Užice i 14. oktobra 2021. godine na teritoriji PSSS Valjevo.

Učesnici edukacija bili su savetodavci iz oblasti stočarstva i prehrambene tehnologije.

Predavači na praktičnom delu edukacija bili su: prof. dr Predrag Puđa, sa Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, za oblast prerade mleka i dr Predrag Ikonić, iz Instituta za prehrambene tehnologije (FINS) iz Novog Sada za oblast prerade mesa na poljoprivrednim gazdinstvima.

Praktični deo edukacija iz oblasti prerade mleka i mesa na poljoprivrednim gazdinstvima, organizovan je kao nadogradnja teorijskom delu koji je za savetodavce PSSS održan u aprilu, 2021. godine. Cilj praktičnih edukacija bio je da se savetodavci na terenu upoznaju sa praktičnim primerima proizvodnje, prerade, pakovanja, prometa hrane animalnog porekla, kao i sa objektima, opremom i priborom, tehnologijom proizvodnje i načinom obezbeđenja kvaliteta i bezbednosti i deklarisanjem proizvoda od mleka i mesa.

Praktična obuka na teritoriji PSSS Užice, koja se odnosila na preradu mleka, održana je u maloj mlekari Naša Zlatka, u Krivoj reci (opština Čajetina), u okviru koje su savetodavcima predstavljene ključne tačke u tehnološkim procesima proizvodnje mladog kajmaka i polumasnog sira u salamuri. Praktična obuka za preradu mesa, održana na gazdinstvu Miloša Zarića u selu Kačer (grad Užice), koji je unapredio tradicionalnu porodičnu proizvodnju suvomesnatih proizvoda podizanjem i opremanjem objekta za preradu mesa prema svim važećim standardima i zakonskom regulativom za preradu mesa na poljoprivrednom gazdinstvu.

Na teritoriji PSSS Valjevo praktična obuka vezana za preradu mleka na održana je na gazdinstvu Branka Jankovića, u pogonu za preradu kozjeg mleka Koza Nostra, u selu Gunjaci (opština Osečina). Savetodavci su, pored proizvodnje kozjeg sira, imali priliku da se upoznaju sa procesom liofilizacije kozje surutke. U okviru praktične obuke za preradu mesa na poljoprivrednim gazdinstvima, savetodavci su obišli gazdinstvo Milomira Pušića, u selu Zabrdica, u blizini Valjeva, koje proizvodi specifičan proizvod, goveđi kadaif, čiji je proces proizvodnje sličan kao kod duvan čvaraka.

Izvor: IPN Beograd