Održana praktična edukacija savetodavaca PSSS na temu Sortiment i agrotehničke mere za gajenje voća namenjenog za preradu i proizvodnju voćnih rakija

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2020. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održan je drugi dan edukacije za Modul 7 – Sortiment i agrotehničke mere za gajenje voća namenjenog za preradu i proizvodnju voćnih rakija, koji se sastojao od praktične obuke na terenu.

Praktična obuka na terenu održana je 16. septembra 2020. godine u voćnjaku kompanije TIM i u destileriji BB Klekovača u Bajinoj Bašti. Edukaciju je otvorila dr Slavica Čolić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredu, rukovodilac edukacija za Modul 7, koja je bila i moderator. Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, zaduženi za poslove iz oblasti voćarstva i vinogradarstva i tehnologije.
Cilj edukacije bio da je savetodavci steknu nova znanja iz oblasti sortimenta, gajenja, berbe i skladištenja voća namenjenog za proizvodnju voćnih rakija, koja se dalje mogu prenositi proizvođačima i direktno primenjivati u praksi, a sa ciljem poboljšanja kvaliteta voćnih rakija koje se u značajnom obimu tradicionalno proizvode na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji.  

Praktična obuka započeta je obilaskom zasada dunje kompanije TIM, gde su učesnicima edukacije na praktičnim primerima pokazane kritične tačke berbe, koje su presudne za kvalitet plodova tokom i nakon čuvanja. Posle posete voćnjaku, učesnici su u destileriji BB Klekovača upoznati sa svim fazama tehnološkog postupka proizvodnje rakije. U okviru ovog dela edukacije, posebna pažnja posvećena je određenim kritičnim tačkama u procesu proizvodnje rakije, koje imaju presudnu ulogu na njen kvalitet. Ukazano je na najčešće greške koje poljoprivredni proizvođači prave u postupku proizvodnje rakije na gazdinstvu i koja su rešenja za date probleme. U okviru praktičnog dela edukacije objašnjena je i demonstrirana senzorna analiza i evaluacija voćnih rakija.

Predavači na edukaciji su bili:
dr Ivan Urošević, Savez prozvođača rakije Srbije,
prof. dr Nenad Magazin, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu i
dr Branko Popović, Institut za voćarstvo u Čačku.

 

      

Izvor: IPN