Održane obuke na terenu za savetodavce PSSS i poljoprivredne proizvođače na temu: Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz podršku nemačke Razvojne banke KfW i kompanije BFC (Business & Finance Consulting), održan je praktični deo edukacija za Modul 5 – „Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“.

Praktični deo edukacija organizovan je regionalno, kroz četiri obuke na terenu, na teritorijama i uz podršku pojedinih Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Srbije (PSSS). Učesnici obuka na terenu bili su savetodavci iz 19 PSSS, zaduženi za poslove stočarstva i prehrambene tehnologije, kao i poljoprivredni proizvođači zainteresovani za uspostavljanje i unapređenje prerade mleka na svojim gazdinstvima. Predavač na obukama na terenu bio je prof. dr Predrag Puđa, sa Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Obuke su održane u sledećim terminima i na lokacijama: 11. maja na teritoriji PSSS Pirot, 25. maja na teritoriji PSSS Kraljevo, 1. juna na teritoriji PSSS Loznica i 21. juna 2022. godine na teritoriji PSSS Požarevac.

Praktične obuke na terenu organizovane je kao nadogradnja teorijskom delu edukacija, koji je za savetodavce PSSS održan u martu 2022. godine. Cilj obuka na terenu bio je da savetodavci i poljoprivredni proizvođači sagledaju praktične primere proizvodnje i prerade mleka na gazdinstvima, odnosno objekte, opremu i pribor, tehnologiju proizvodnje i način obezbeđenja kvaliteta i bezbednosti proizvoda od mleka. Posebna pažnja posvećena je analizi mogućnosti, zakonske regulative, zahteva i praktičnih koraka koje je potrebno sprovesti za uspostavljanje prerade u maloj mlekari na pojedinim gazdinstvima koja su obiđena tokom obuka. Očekuje se da će znanja i iskustava stečena na terenskim obukama unaprediti rad savetodavaca i omogućiti im da zajedno sa proizvođačima mleka dođu do optimalnih rešenja za uspostavljanje i unapređenje prerade mleka na gazdinstvima.

 

Obuka na terenu na teritoriji PSSS Pirot, održana u Mlekarskoj školi dr Obren Pejić i na poljoprivrednom gazdinstvu koje se bavi preradom mleka (11. maj 2022. godine)

 

Obuka na terenu na teritoriji PSSS Kraljevo, održana u na dva poljoprivredna gazdinstva, gde su učesnici obuke imali priliku da vide primer proizvodnje kajmaka i polumasnog sira, načina poboljšanja postupaka proizvodnje i količine proizvoda, kao i mogućnosti za uspostavljanje prerade mleka u maloj mlekari. (25. maj 2022. godine) 

Obuka na terenu na teritoriji PSSS Loznica, održana u na dva poljoprivredna gazdinstva. Na jednom gazdinstvu učesnici obuke upoznali sa proizvodnjom polutvrdog kozjeg sira i kozje surutke, dok su na drugom videli tradicionalni način proizvodnje kajmaka i polumasnog sira. Na oba gazdinstva ukazano je na mogućnosti unapređenja postupaka proizvodnje i čuvanja proizvoda (1. jun 2022. godine)

Obuka na terenu na teritoriji PSSS Požarevac, održana u mlekari u kojoj je učesnicima predstavljena proizvodnja kačkavalja i u prostorijama PSSS Požarevac (21. jun 2022. godine)

Izvor: IPN