OTKAZIVANJE: Predavanje-PSSS Novi Pazar

OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 22.09.2020. sa početkom u , mesto Novi Pazar, opština Novi Pazar – grad,kancelarija razvojne agencije SEDA
Iz tehni;kih razloga otkazuje se najava predavanja
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar