POZIV ZA PRIJAVU NA EDUKACIJE FIZIČKIH LICA, MART 2022. GODINE – ZA MODULE 1 do 11

U martu 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz poštovanje mera okupljanja maksimalnog broja ljudi na javnom mestu i primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, mart 2022. godine

Modul

Trajanje modula

(broj bodova)

Datum

Metod / način održavanja obuke

Predavač

Mesto održavanja

Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu

Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica)

 

Trodnevna obuka

(6 bodova)

4.3.2022

(prvi dan)

Prvi dan teorijska obuka/uživo

Drugi i treći dan / terenska obuka

Prof. dr  Aleksandar Leposavić

Beograd, Hotel Jugoslavija

Voćarstvo

1.3.2022.*

 

Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 litara na dan

 

Trodnevna obuka

(6 bodova)

 

15.3.2022

(prvi dan)

 

16.3.2022

(drugi dan)

 Prvi i drugi     dan       teorijska  obuka/

on lajn;

 

Treći dan /

terenska obuka

Prof. dr Predrag Puđa

 

 

 

 

On lajn

Stočarstvo, prehrambena tehnologija

 

11.3.2022.

 

 

 

Korišćenje softvera u izradi planova osemenjavanja krava

 

 

Jednodnevna obuka

(6 bodova)

29.3.2022

Teorijska obuka /

on lajn

Boris Berisavljević

 

 

On lajn

Stočarstvo

19.3.2022.

LINK ZA PRIJAVU 

 

 

*VAŽNO – Za edukaciju „Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica)“, potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 2.500,00 dinara koja obuhvata troškove ishrane i osveženja u pauzama (do 1.marta 2022. godine; kontakt osoba je Mladen Petrović, 064/8435-335)

 

POZIV ZA PRIJAVU NA EDUKACIJE FIZIČKIH LICA, MART 2022. GODINE

  • ZA MODULE 12 do 15

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15.

Edukacije, mogu biti realizovane relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15, mart 2022. godine

Modul

Trajanje modula

(broj bodova)

 

Broj prijavljenih*

 

Biznis plan

Dvodnevna obuka

(4 boda)

 

 

Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje

Jednodnevna obuka

(2 boda)

 

 

Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje

Jednodnevna obuka

(2 boda)

 

 

Upravljanje vremenom – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje –

Jednodnevna obuka

(2 boda)

 

LINK ZA PRIJAVU 

 

*Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, svakog prvog u mesecu.

 

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN