Ekološko mirovanje voća

Više
10 feb 2020 13:01 #40210 od Dragićević-Filipović Snežana
Ekološko mirovanje voća

Toplo vreme tokom zime može izazvati kretanje vegetacije pre nego što je uobičajeno za naše klimatsko područje. Voće je u fazi mirovanja ali ukoliko temperatura zemljišta nekoliko dana bude na oko 50C mogu se stvoriti uslovi za kretanje vegetacije a sa cvetanjem kreće kada prosečne dnevne temperature vazduha dostignu vrednost između 9 i 120C. Pojedine voćne vrste počinju sa cvetanjem pri nižim dnevnim temperaturama (leska 50C do 80C ),a neke zahtevaju veće temperature, dunja 160C. Veće dnevne temperature ubrzavaju cvetanje.
Razlike u početku cvetanja u istim klimatskim područjima mogu biti značajne, između pojedinih godina mogu da iznose i do mesec dana.
Najizraženiji uticaj na kretanje vegetacije u nekom području ima klima područja i specifični mikroklimatski uslovi rejona gajenja. Na sam početak cvetanja velikog uticaja ima nadmorska visina, geografska širina i ekspozicija terena. Početak i dužinu cvetanja uslovljavaju temperaturni uslovi u periodu mirovanja a posebno u periodu prelaska iz faze mirovanja u početak kretanja vegetacije. Promene u rastu i razvitku generativnih organa počinju bubrenjem generativnih pupoljaka tj. sa početkom kretanja vegetacije. Početak bubrenja pupoljaka ostvaruje se po završetku perioda mirovanja voćaka i uslovljen je temperaturnim uslovima. Pri nižim temperaturama početak bubrenja pupoljaka odvija se sporije dok ga više temperature ubrzavaju. Za sam proces početka bubrenja pupoljaka potrebno je od 24 do 48 časova.Kada proces bubrenja započne ne može se više zaustaviti jedino se njegova dinamika može menjati u zavisnosti od ekoloških uslova.
U ovom periodu počinje kretanje sokova od korena i starijih delova stabla ka mlađim. Počinje proces tzv, raskaljivanja stabala i on nastaje usled povećanih dnevnih temperatura. U godinama kada su izražena veća temperaturna kolebanja dolazi do oštećenja stabala usled zagrevanja u vidu pucanja kore na stablu i oštećenja na cvetnim pupoljcima u vidu izmrzavanja .

Dipl.ing. Snežana Dragićević PSSS Čačak

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.800 sekundi
Powered by Kunena Forum