Plamenac kukuruza

Više
22 jun 2020 08:20 #41771 od Kostić Vladimir
Kostić Vladimir je napravio novu temu: Plamenac kukuruza
Plamenac kukuruza je polifagna vrsta, napada veliki broj biljaka. Biljka hraniteljka je kukuruz. Kukuruzni plamenac može imati jednu ili dve generacije godišnje. Broj generacija i intenzitet napada zavisi od vlažnosti vazduha i temperature. Suša izaziva veliku smrtnost u vreme piljenja i ubušivanja gusenica u stabljiku. Ova štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u stabljici ili končanki ili zemljištu. U ovoj fazi gusenice su otporne na niske temperature. Let odraslih insekata traje oko mesec dana, uglavnom lete noću. Za polaganje jaja potrebna je temperatura iznad 18 stepeni. Jaja poležu u grupama na naličiju lista, obično uz glavni nerv. Embrionalno razviće traje 5-7 dana. Izležene gusenice se kratko zadržavaju na mestu gde su se ispilile, a onda migriraju ka rukavcu gde se ubušuju u stablo. Kukuruzni plamenac za ishranu koristi celu biljku kukuruza, a visina štete zavisi od blizine izvora zaraze, uslova spoljašne sredine i drugih činilaca. Gusenice pojedu srž biljke, pritom oštećuju tkivo i dolazi do lomljenja stabljike. Pored toga napadaju sve delove klipa. Oštećeni klipovi su podložni gljivičnim oboljenjima. Suzbijanje kukuruznog plamenca se obavlja raznim merama, koje podrazumevaju agrotehničke, mehaničke, hemijske, gajenjem otpornih sorti. Jedna od najznačajnijih mera je uništavanje kukuruzovine, jel štetočina prezimljava u ostatcima kukuruza posle berbe. Što se tiče hemijskih mera borbe, one podrazumevaju upotrebu insekticida kao što su:
Coragen 20 SC (a.m. Hlorantanilprol) 0.1-0.15l/ha ili
Avaunt 15-EC (a.m. Indoskikarb) 0.25l/ha ili
Talstar 10 EC (a.m. Bifentrin) 0.2-0.3l/ha

Vladimir Kostić, dipl. inž. zaštite bilja

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.257 sekundi