IPARD II Investicije u fizičku imovinu - Slavica Dželatović

Više
05 feb 2017 20:18 - 12 apr 2017 11:19 #26822 od Dželatović Slavica
Dželatović Slavica je napravio novu temu: IPARD II Investicije u fizičku imovinu - Slavica Dželatović
Investicije se odnose na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na 4 sektora:
- Proizvodnja mleka
- Proizvodnja mesa
- Proizvodnja voća i povrća
- Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)
Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija:
- 60% ukupnih prihvatljivih troškova,
- 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave),
- 70% u planinskim oblastima.
- dodatnih 10% može biti dodeljeno za investicije u skladištenje stajnjaka, koje su značajne za zaštitu životne sredine.
Dodatnih 10% se može dati za ulaganja u skladištenje – tretman opasnih otpadnih materija koji su produkti proizvodnje (primena Nitratne direktive (91/676/EEZ)). Ova Direktiva ima za cilj: smanjenje zagađivanja vode uzrokovanog ili podstaknutog nitratima iz poljoprivrednih izvora, i sprečavanje daljeg takvog zagađivanja.
Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:
1. Za voće, povrće i ostale useve: min. 10.000 evra, maks. 700.000 evra
2. Za sektor mleka i mesa:min. 15.000 evra, maks. 1.000.000 evra
Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD II rograma.
Pravo na konkurisanje imaju poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
i to:
- fizička lica ii
- pravna lica
Uopšteno, prihvatljivi troškovi odnose se na sledeće stavke:

A) Izgradnja/rekonstrukcija – uključuje:
1. Troškove nabavke gotovih komponenti i delova (troškove kupovine i transporta) i njihovu instalaciju i
2. Troškove izvođenja radova (materijal, transport i radove).
B ) Oprema – uključuje:
3. Troškove kupovine, transporta i instalacije.


KORISNICI TREBA DA:
a) Ispune finansijsko – regulatorne uslove:
dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave;
pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS;
u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

b) Posluju u skladu sa nacionalnim standardima:
Poljoprivrednici - Korisnici IPARD II programa treba pri postupku prijavljivalja da dokažu da ispunjavaju relevantne nacionalne standarde u pogledu registracije poljoprivrednog gazdinstva, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, zdravstvene bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i načina obeležavanja i registrovanja životinja.
Najkasnije do konačne isplate, gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

c) Posluju u skladu sa EU standardima:
Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine, zdravstvene zaštite bilja, dobrobiti životinja i zaštiti zdravlja zaposlenih i bezbednosti na radu

d) Imaju adekvatnu stručnu spremu i/ili radno iskustvo:
- Korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz:
- Završenu srednju školu u oblasti poljoprivrede;
- Iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri godine (dokazuje se kroz upis u Registar Poljoprivrednih Gazdinstava);
- Završen fakultet;
- Završenu srednju školu i pisanu izjavu da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu.

Napomena: U slučaju pravnih lica, navedeni uslovi se odnose na menadžere.

e) Imaju ekonomski održivi projekat:
U investicionoj studiji / poslovnom planu se prikazuje pozitivno povećanje prihoda od proizvodnje (ako nije investicija u upravljanje otpadom)
U investicionoj studiji / poslovnom planu se pokazuje da je projekat ekonomski održiv

f) Predaju kompletan zahtev za dobijanje donacija:
Popune sve obrasce prema raspisanom pozivu
Prikupe sve potrebne dozvole, rešenja i uverenja od ovlašćenih ustanova
Na osnovu studije izvodljivosti izrade poslovni plan / investicionu studiju.
Poslednja izmena: 12 apr 2017 11:19 od Administrator.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.803 sekundi