Поступак спровођења ИПАРД програма

Više
23 nov 2017 13:09 #30739 od Pipović Neđeljko
Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје, састоји се из поступка за одобравање пројекта и поступка за одобравање исплате.

Поступак за одобравање пројекта
Поступак за одобравање пројекта покреће се по захтеву за одобравање пројекта који се подноси Управи за аграрна плаћања. Решење по захтеву, директор Управе, доноси у року од девет месеци од покретања поступка за одобравање пројекта.
Активности везане за реализацију одобреног пројекта, корисник ИПАРД подстицаја, може предузети тек након доношења решења о одобрењу пројекта. Након реализације пројекта, а најкасније до датума одређеног у решењу о одобравању пројекта, корисник ИПАРД подстицаја Управи доставља захтев за одобравање исплате и неопходну документацију за остваривање права на исплату, с тим да Управа задржава право да тражи допуну илипрецизирање захтева за одобравање исплате.
Корисник ИПАРД документације, током реализације пројекта, свака три месеца, Управи доставља извештај о спровођењу одобреног пројекта, као и писмено обавештење о наступању сваке нове околности од утицаја на предметну инвестицију, најкасније у року од 10 дана од дана сазнања за овакву околност.

Поступак за одобравање исплате
Поступак за одобравање исплате покреће се по захтеву корисника ИПАРД подстицаја за одобравање исплате, који се подноси Управи после реализације одобреног пројекта. Решење по захтеву за одобравање исплате средстава, директор Управе, доноси у року од шест месеци од покретања поступка за одобравање исплате средстава.
Ако се административном провером и контролом на лицу места утврди да захтев испуњава прописане услове, решењем директора Управе одлучује се о праву на коришћење ИПАРД подстицаја и налаже исплата подстицаја на наменски рачун корисника. Овим решењем утврђује се износ средстава који се финансира средствима предприступне помоћи односно буџета Републике Србије, као и укупан износ ИПАРД подстицаја.ПССС ПОЉОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ Неђељко Пиповић, дипл. инж. пољопривреде

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.972 sekundi
Powered by Kunena Forum