IPARD mera 7 – Investicije u razvoj seoskog tirizma

Više
13 jan 2020 07:33 #39897 od Jović Snežana
U toku ove godine očekuje se raspisivanje prvog javnog poziva za meru 7 što će našim poljoprivrednim proizvođačima ali i svim drugim zainteresovanim omogućiti da konkurišu za investicije koje se odnose na unapređebnje seoskog turizma. Potencijali koje naša zemlja ima, a koji su u ovom domenu vrlo malo ili nimalo iskorišćeni pružaju mogućnost razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, otvaranje novih radnih mesta, povećanje prihoda gazdinstava, što može direktno uticati na poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima.
Investicije za koje se može konkurisati po ovom program su: ulaganje u izgradnju ili rekonstrukciju ili opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući i objekte za rekreaciju, igranje, turističkih kampova, poboljšanje objekata na otvorenom (za jahanje, ribolov u unutrašnjim vodama, biciklizmu, tematskih staza) troškovi marketinga, kao što su štampanje propagandnog materijala, stvaranje i održavanje sajta.
Iznos podsticaja je do 65% vrednosti od ukupno prihvatljivih troškova investicije Minimalni iznos povraćaja sredstava je 5.000 evra, dok je maksimalni iznos povraćaja sredstava 300.000 evra;
U okviru IPARD 2 programa orisnik ne može da primi više od 400.000 evra javne podrške
Korisnici ove mere mogu biti sva registrovana poljoprivredna gazdinstva ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu.
Takođe za podsticaje po ovoj meri mogu konkurisati i mikro i mala privatna pravna lica, koja su osnovana, ili rade u ruralnim područjima. Pravna lica, istog raspona, osnovana izvan ruralnih područja takođe su prihvatljiva za podršku ako se podržane investicije/aktivnosti nalaze u ruralnim područjima.
Maksimalan broj ležajeva je ograničen na 30 ležajeva po registrovanom korisniku.
Prihvatljivi ulaganja odnose se na:
a) Izgradnju ili rekonstrukcija i uključuje:
Troškove nabavke gotovih komponenti i delova (troškove kupovine i transporta) i njihovu instalaciju
Troškove izvođenja radova (materijal, transport i radove).
b) Oprema :
Troškove kupovine, transporta i instalacije.
Potencijalni korisnici ove mere moraju biti registrovan u skladu sa odredbama Zakona o turizmu (SG RS br 36/2009, 88/2010, 99/2011 i njegove naknadne izmene) na kraju realizacije investicije, a pre konačne isplate.
Korisnik treba da dokaže da nema neizmireni porez ili plaćanja za socijalno osiguranje u trenutku podnošenja prijave/zahteva.
Korisnik dostavlja potpisanu izjavu da nije aplicirao za isto ulaganje kod drugih EU i državnih fondova.
Investicije za koje su odobrena sredstva moraju se koristiti za tu namenu najmanje 5 godina nakon konačne isplate od strane IPARD agencije
U slučaju da je korisnik pravno lice mora dokazati da račun nije blokiran u trenutku podnošenja zahteva i da nije bio u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja prijave.
Sva oprema nakon nabavke mora biti evidentirana u knjigovodstvu korisnika i amortizovana u razdoblju dužem od godine dana
Takođe je neophodno da investicija bude u skladu sa relevantnim nacionalnim standardima.
U poslovnom planu se prikazuje pozitivno povećanje prihoda od proizvodnje tj. usluga ukoliko se investicija ne odnosi na upravljanje otpadom.
U poslovnom planu se pokazuje da je projekat ekonomski održiv
Po raspisivanju Javnog poziva zainteresovani su u obavezi da:
- popune sve obrasce prema raspisanom pozivu
- za objekte i opremu koja zahteva overenu projektnu dokumentaciju ista se mora posedovati (glavni projekat, tehnološki projekat, elektro projekat i sl.
- prikupe sve potrebne dozvole, rešenja i uverenja od ovlašćenih ustanova
- na osnovu studije izvodljivosti izrade poslovni plan / investicionu studiju
Ukoliko se na Javni poziv javi veći broj potencijalnih korisnika kriterijumi za selekciju su sledeći:
Aplikant je mlađi od 40 godina u vreme konkurisanja – 20 bodova
Aplikant je žena ili u kompaniji zapošljava više od 30% žena – 20 bodova
Investicija je locirana u planinskom reonu – 20 bodova
Sertifikat za specijalizovane stručne obuke, srednja škola u turizmu ili univerzitetska diploma – 3-6-10 bodova
Projekat podrazumeva stvaranje novih radnih mesta na osnovu biznis plana – 20 bodova
Prijhvatljivi troškovi koje podržava ova mera su:
Izgradnja i unapređenje nepokretne imovine;
Kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaja za osobe sa invaliditetom i za decu;
Kupovina novih mašina i opreme za unapređenje ponude turističkog mesta u turističke i gastronomske svrhe, uključujući IT hardver i softver do njihove tržišne vrednosti;
Investicije u objekte za rekreaciju kao što su igrališta (spoljni i unutrašnji prostori) i oprema;
Opšti troškovi, kao što su honorari arhitektama, inženjerima i drugim konsultantima, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci do granice od 12% od ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova do 5 %, ali ne više od 2.000 evra.
Investicija u obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gazdinstvu (izgradnja, instalacija i opremanje), za sopstvene potrebe, mora biti deo projekta za turizam.
Izvor: ipard.co.rs

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.569 sekundi
Powered by Kunena Forum