Podešavanje dužine markera sejalice

Više
02 apr 2018 06:07 #32455 od Lazić Željko
Lazić Željko je napravio novu temu: Podešavanje dužine markera sejalice
Podešavanje dužine markera sejalice

Prilikom setve potrebno je da razmak između dva susedna prohoda sejalice bude jednak međurednom razmaku sekcija sejalice, odnosno razmaku između redova.
Podešavanje dužine markera se vrši pomoću formule:

L= A (n + 1 ) – B
   2
gde je:

L - dužina markera;
A - razmak između redova;
n - broj redova;
B - rastojanje prednjih točkova traktora; 24
Izračunavanja dužine markera:
Primer :
Razmak između redova je 75 cm, broj redova 4, razmak prednjih točkova traktora 140 cm.
Dužina markera po formuli je 117,5 cm.
- Dužina markera meri se od sredine ulagača krajnje sekcije sa jedne i druge strane sejalice do diska markera .

- Dužinu lanca podesiti tako da vrh diska markera bude u nivou ulagača semena, kada je sekcija deblokirana - stavljena u radni položaj, a podignuta na hidraulik traktora
- Dužina čeličnog užeta na ručici za stavljanje u radni položaj treba da bude takva da disk markera koji nije u radu bude podignut od zemlje 20 cm
- Kada se sejalica transportuje, sekcije treba postaviti u zabravljen - blokiran položaj, tako što ćemo opružno opterećenu, dvokraku ručicu u obliku slova "L" povući unazad. Sekciju podizati u vis sve dok se sama ne blokira. Deblokiranje se vrši potiskivanjem ručice napred i ručno podizanje sekcije sejalice u vis.

|Željko Lazić dipl.ing

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.512 sekundi