Mašine za zaštitu bilja - prskalice

Više
25 apr 2018 08:55 #32668 od Lazić Željko
Lazić Željko je napravio novu temu: Mašine za zaštitu bilja - prskalice
Mašina za zaštitu bilja-Prskalice


Prskalice se koriste za zaštitu biljaka koje su ugrožene od štetočina, bolesti i korova, nanošenjem zaštitnih sredstava. Zadatak prskalica je da jednolično, ravnomerno rasporedi radnu tečnost po čitavoj tretiranoj površini na svim delovima biljke i da se na njima zadrži potrebno vreme.
Prskalica se sastoji od sledećih delova: rezervoara za tečnost, pumpe, razvodni uređaj sa ventilima-slavinama, regulator pritiska, manometra, hidromešača (povratne cevi za tečnost), creva, cevne armature - krila sa rasprskivačima - diznama, ramske konstrukcije i uređaja za prikopčavanje za traktor. Pumpa dobija pogon od priključnog vratila traktora sa 540 o/min. Pumpa usisava radnu tečnost iz rezervoara kroz filter i potiskuje je do razvodnika sa slavinama i regulatorom pritiska.
Preko slavine hidromešača deo radne tečnosti se vraća u rezervoar i vrši njeno mešanje. Drugi deo tečnosti dolazi do regulatatora pritiska, na kome se vrši podešavanje odgovarajućeg radnog pritiska. Višak tečnosti iz regulatora koja ne ode na rasprskivače, povratnim vodom preliva se u rezervoar, pa i na taj način dolazi do mešanja radne tečnosti.
Tečnost kroz slavine odlazi na rasprskivače - dizne koji se nalaze na nosećoj konstrukciji – armaturi - krilima. Krila su napravljena iz tri sekcije, na kojima se rasprskivači po potrebi mogu preko slavina isključivati da ne rade.

Prikopčavanje prskalice za traktor

Prikopčavanje na traktor se vrši u tri tačke. Donje traktorske poluge hidraulika moraju biti izjednačene kako bi sekcije - krila prskalice sa rasprskivačima bila na istoj visini od zemlje ili useva. Prikopčati kardansko vratilo traktora.

Preliminarno podešavanje prskalice

Kada se prskalica prvi put pušta u rad treba je testirati na sledeći način:
- Sipati u rezervoar čistu vodu
- Proveriti boju ili fabrički broj dizni; dizne na krilima moraju biti sve iste boje – broja; ne koristiti dizne različitih boja jer im je prečnik otvora različit, a time i kapacitet - količina izbačene tečnosti se razlikuje
- Okretanjem ručice otvoriti glavnu slavinu - ventil
- Odvrnuti regulator pritiska - ne do kraja, već 2/3 kruga
- Zatvoriti slavine - ventile sekcija.

Podešavanje prskalice
Izravnavanje prskalice po dužini i širini vrši se toplingom i desnom ručicom hidraulika. Podešavanje visine armature (krila) vrši se pomoću hidraulika traktora. Krila od površine zemlje, useva treba da budu podignuta 0,50 m, to jest onoliko koliko je rastojanje između rasprkivača na krilima. Izbor rasprskivača - dizni u zavisnosti od kapaciteta pumpe i vrste zaštitnog sredstva.
Prikopčavanje na traktor se vrši u tri tačke. Donje traktorske poluge hidraulika moraju biti izjednačene kako bi sekcije - krila prskalice sa rasprskivačima bila na istoj visini od zemlje ili usjeva. Prikopčati kardansko vratilo traktora.

Željko Lazić dipl.ing

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.403 sekundi