Aktuelni Javni poziv za IPARD podsticaje

Više
06 nov 2018 09:38 #34876 od Petrić Slađana
Petrić Slađana je napravio novu temu: Aktuelni Javni poziv za IPARD podsticaje
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна је расписало трећи Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације, осим инвестиција у набавку нових трактора.
Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројекта, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова за Трећи Јавни позив за Меру 1.
Читко попуњен и потписан образац захтева из става 1. овог члана са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом, доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати - Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – Трећи Јавни позив за Меру 1”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.

Рок за подношење захтева за одобравање пројекта је од 1. новембра 2018. године до 9. јануара 2019. године.

Slađana Petrić savetodavac za agroekonomiju

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.394 sekundi