Обележавање предмета ИПАРД инвестиције

Više
09 maj 2019 11:42 #37265 od Pavlović Mladen
Pavlović Mladen je napravio novu temu: Обележавање предмета ИПАРД инвестиције
Сва улагања која су суфинансирана у оквиру ИПАРД програма треба да садрже информације о улози, односно суфинансирању од стране Европске уније, тј. ИПАРД програма. Означавање инвестиције је обавеза примаоца у информисању јавности о улози Европске уније у спровођењу ИПАРД програма, али и промоцији позитивног доприноса Европске уније и националних фондова за рурални развој у Србији.
Добијањем решења о додели бесповратних средстава, корисник уједно прихвата да његове информације као носиоца пројекта, називу пројекта као и износу јавног суфинансирања пројекта буду јавно објављене. Током спровођења операције, прималац обавештава јавност о подршци добијеној из фондова. Обавезе корисникаа дефинисане су у односу на износ јавне подршке.
1. За сваку операцију која се састоји од куповине физичког објекта, финансирања инфраструктуре или грађевинске операције за које укупна јавна подршка премашује 100.000 евра, корисник ће најкасније у року од три месеца након завршетка операције и добијања потврде о завршеном улагању, поставити сталну плочу (најмање 0,5м висине и 0,7м ширине) или билборд (најмање 1,7м висине и 2,4м ширине) на месту лако видљивом за јавност.
Билборд и стална плоча наводе назив и главни циљ операције и истиче финансијску подршку коју пружа ЕУ (јасно назначено да је пројекат финансиран средствима из ИПАРД програма). Треба да садржи грб (лого) Уније и текст „Европска унија“, заставу Републике Србије , напомену о фонду из којег је суфинансиран пројекат. Поменута информација ће обухватати најмање 25% билборда и плоче.
Стална плоча билборд треба да остане на месту улагања пет година од датума коначне исплатесредстава наведеног у Потврди о заврђеном улагању. Испуњавање ових уговорних обавеза провераваће контролори у контролама на лицу места. Уколико контрола на лицу места утврди да место улагања није прописно обележено, корисник средстава добија рок од највише 20 дана да дату неправилност исправи.
2. Када операција у оквиру ИПАРД програма резултира инвестицијом (нпр. на фарми или прехрамбеном предузећу), а укупна јавна подршка премашује 20.000 евра, прималац поставља плочу са обавештењем. Обавештајна плоча се такође поставља у просторијама локалних акционих група које финансира ЛЕАДЕР. Треба да садржи: грб (лого) Уније и текст „Европска унија“, заставу Републике Србије, напомену о фонду из којег је суфинансиран пројекат. Поменута информација ће обухватати најмање 25% билборда и плоче.
3. Током спровођења пројекта корисници су у обавези да обавештавају јавност о подршци добијеној из фондова:
1) Стављањем на свој сајт, где такав сајт постоји, кратког описа операције, сразмерно нивоу подршке, укључујући његове циљеве и резултате и наглашавајући финансијску подршку Уније, период спровођења пројекта од-до, контакт особе за више информација.
Елементи видљивости – лого (грб) Уније, текст: „Европска Унија“ и обавештење о релевантном фонду морају бити видљиви у оквиру подручија приказа дигиталног уређаја без потребе померања прозора. Лого Уније на интернет страницама приказује се у боји. Такође на страну треба укључити везе на релевантне интернет странице.
2) Постављањем, за операције које не спадају у тачке 1. и 2., најмање једног плаката са информацијама о пројекту (минимална величина А3), укључујући финансијску подршку Уније, на месту лако видљивој јавности, као што је улаз у објекат.
3) Сваки документ, који се односи на спровођење операције која се користи за јавност или учеснике, укључујући свако присуство или другу потврду, садржи изјаву о томе да је оперативни програм подржан од стране Фонда, односно фондова.
4) Постављањем налепнице (најманје 8 цм висине или 15 цм ширине) на опрему и механизацију која је набављена уз подршку ИПАРД програма најкасније у року од месец дана након реализације инвестиције и добијања потврде о завршеном улагању.
Испуњавање ових уговорних обавеза провераваће контролори у контролама на лицу места. Уколико контрола на лицу места утврди да место улагања није прописно обележено, корисник средстава добија рок од највише 20 дана да дату неправилност исправи.

ПССС Младеновац
мр Младен Павловић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.479 sekundi