До стабилних и високих приноса уз помоћ државе

Više
24 jun 2020 13:04 #41862 od Bjelica Radovan
Bjelica Radovan je napravio novu temu: До стабилних и високих приноса уз помоћ државе
]До стабилних и високих приноса уз помоћ државе
21 јуна 2020 год. Управа за пољопривредно земљиште објавила је два конкурса за доделу бесповратних средстава за наводњавање и то:
• НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
• ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА
НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Висина подстицаја за набавку нове опреме за наводњавање је 60% без урачунатог ПДВ-а.
По овом конкурсу право на подношење захтева имају:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
2) научноистраживачка организација: факултет и институт,
3) установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде коју је основала Република Србија,
4) привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство,
5) предузетник,
6) земљорадничка задруга.
Парцеле на којима се поставља опрема морају бити уписане у регистар пољопривредних газдинстава и газдинство мора бити у активном статусу. Минимални износ инвестиције је 40 000 динара без ПДВ-а. Максимални износ средстава који може бити одобрен по поднетој пријави износи 3.000.000 динара без ПДВ-а.
Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 6.07.2020. године.


ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА
Износ средстава који се одобрава је до 80% вредности по дужном метру ископа/бушења бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 180.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност. Подносилац пријава по овом конкурсу може поднети једну пријаву.
Прихватљива инвестициона улагања у смислу Конкурса за ископ/бушење бунара у 2020. години су:
-земљани радови на ископу/бушењу бунара,
-радови који отпочињу након закључења уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 6.07.2020. године.
Све потребне информације пољопривредни произвођачи могу добити у просторијама ПССС Србије.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.224 sekundi