Uslovi za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Više
25 sep 2020 12:50 #42738 od Stefanović Živko
Uslovi za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Poljoprivrednim zemljištem Republike Srbije raspolaže i upravlja Republika Srbija preko Ministarstva poljoprivrede. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koristi se prema godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, i ono se daje u zakup i na korišćenje po osnovu prava prečeg zakupa i putem javnog nadmetanja, tako da pravo na zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini mogu ostvariti fizička i pravna lica koja su nosioci ili članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava uz ispunjavanje dodatnih zakonskih uslova.
Lica koja su vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine, kao i lica koja su vlasnici domaćih životinja i vlasnici odnosno zakupci objekta za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu, mogu ostvariti pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta prijavom na javni poziv koji raspisuje jedinica lokalne samouprave svake godine do 30. juna. Prijava na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine. Po završetku postupka davanja u zakup zemljišta po osnovu prava prečeg zakupa, jedinica lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost Uprave za poljoprivredno zemljište, raspisuje oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.
Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu ima fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i da je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta, kao i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa. U prvom krugu javnog nadmetanja pravo učešća ima i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.
U drugom krugu za učestvovanje na javnom nadmetanju postoji samo jedan uslov, a to je da poljoprivrednik ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo najmanje tri godine. Dakle, u drugom krugu je celokupno državno zemljište koje već nije u zakupu dostupno svim poljoprivrednicima, bez obzira na to gde su registrovani.
U cilju privođenja nameni zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje nije bilo korišćeno najmanje poslednje tri agroekonomske godine, Zakon propisuje mogućnost da se ovo zemljište da na korišćenje bez naknade licima koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na period do pet godina, uz obavezu poljoprivrednika da to zemljište stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Nakon isteka tog perioda ostavljena je mogućnost da se produži period korišćenja ovog zemljišta do 25 godina pod uslovom da se na istom zemljištu obavlja poljoprivredna proizvodnja za površine manje od 10 hektara, odnosno pod uslovom da korisnik dobije odobrenje Ministarstva za investicione radove na istom zemljištu za površine veće od 10 hektara.
Savetodavac za agroekonomiju, Živko Stefanović dipl.inž.
PSSS”Poljosavet”Loznica

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.559 sekundi
Powered by Kunena Forum