Подстицаји за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне

Više
30 sep 2020 09:17 #42852 od Bogojević Marko
Један од тренутно актуелних правилника јесте Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње који се завршава 15. октобра текуће године. Овај Правилник је подељен на два Програма:
I Програм за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа и
II Програм за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње.

Бесповратна средства по првом Програму се могу добити за изградњу објекта за чување и складиштење воћа и поврћа, за набавку нове опреме за објекте за чување и складиштење воћа и поврћа као и за набавку нове опреме за припрему воћа и поврћа за тржиште. У погледу општих услова по овом програму неопходно је да подносилац захтева има у Регистру уписано пољопривредно земљиште под производњом воћа и поврћа и то површине: до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 hа другог воћа, односно до 0,5 hа поврћа у заштићеном простору, односно до 3 hа поврћа на отвореном простору.
По другом Програму бесповратна средства се могу добити: за изградњу објекта за смештај: свиња, оваца, коза, говеда, живине, аквакултуре, као и за опремање тих објеката. Такође, бесповратна средства се могу добити и за грађење новог објекта за складиштење стајњака и набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију стајњака. У погледу услова сточног фонда и објекта, подносилац захтева мора да:
- У РПГ -у има пријављен одговарајући сточни фонд(ХИД) и да на пољопривредном газдинству има највише 19 млечних крава и/или ако има укупни капацитет објекта: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или 99 товних свиња и/или од 1000 до 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 100 товних ћурки по турнусу и/или најмање 500 кг рибе и/или до највише 4.999 кокошака носиља.
-Има објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, с тим да ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа;
-Има објекат који је предмет инвестиције уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Од основних услова за остваривање подстицаја је прописано да вредност прихватљиве инвестиције која је предмет захтева буде већа од 100.000 динара, док износ појединачног рачуна треба да буде већи од 50.000 динара и да је рачун за сваку појединачну инвестицију већи од 50.000 динара.
Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.500.000 динара.

Mарко Богојевић, дипл. инж.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.564 sekundi
Powered by Kunena Forum