Ризици у производњи млека

Više
11 jan 2018 12:54 #31233 od Pipović Neđeljko
Pipović Neđeljko je napravio novu temu: Ризици у производњи млека
Извори ризика на говедарској фарми су многобројни, посебно на производном и техничком нивоу.
Самим избором расе и производном оријентацијом фарме – месо или/и млеко усмерили смо фарму на један одређен вид ризика. Организација фарме, начин држања стоке, начин и структура коришћења ораница за производњу властите сточне хране нови су извор ризика.
Код држања стоке, као живог материјала такође постоје ризици здравља, репродукције и прираста који нас могу удаљити од повољног степена искориштења производног потенцијала расе.
Слично је и у производњи сточне хране. Лоше временске прилике, неодговарајућа припрема сетве и нега крмних култура, као и појава болести и штеточина основни су производни ризик. На време се не може директно утицати, него се само прате временске прогнозе и по просечним временским приликама одабере врста и сортимент неке крмне културе, али на друге производне изворе ризика фармер може деловати техничким захватима.
Цене и тржишни ризици су друга категорија извора ризика у говедарству. У пољопривреди је већина цена инпута, а тако и готових производа, унапред одређена. Тако се ствара нови облик ризика за власнике говедарских фарми – тржишни ризик. С друге стране, говедари могу окренути тржиште на свој рачун, производећи аутохтоне говедарске производе и производе додане вредности како би искористили тржиште у своју корист.
Финансијски ризици имају посебно велику важност код задуживања фарме. Пораст каматне стопе, могућност одлагања или замене кредита, као и ограничена доступност кредита директно делују на финансијски ризик.
Ризик финансијске стране говедарске производње је нешто на шта су наши произвођачи већ навикли да им се догађа, али нису склони користити технике (алате) за умањивање, односно ублажавање његових последица. Праћење финансијских извештаја о пословању фарме, као и анализа финансијских показатеља није нешто чему су склони наши власници говедарских фарми, али ти алати ће у све већој мери морати бити коришћени за управљање говедарском фармом и ризицима њеног пословања. Редовно консултовање финанцијских извештаја и показатеља за оперативне (краткорочне), али и стратешке (дугорочне) одлуке мораће бити стил управљања како на великим, тако и на малим говедарским фармама.
Закони о порезу, прописи за узгој животиња, употребу пестицида и лекова за животиње, правила за одлагање отпада, као и висина цена или помоћи дохотку су примери државних одлука које могу имати велики утицај на пословање говедарске фарме.
Правни ризик односи се на уговарање појединих активности пословања фарме која требају бити квалитетни како би њихов утицај на коначни успех пословања био што мањи. Важно је правно покрити уговарање коришћења изнајмљеног земљишта, машина и радника. Исто тако, треба регулисати обавезе услуга за фарму, али и пласмана производње фарме.
Лични ризик или ризик људских потенцијала домаћинства је последњи тип ризика. Односи се на сигурносна питања саме фарме, која се покривају осигурањем усева и стоке, те објеката и опреме. Са становишта људских потенцијала ту спада и животно осигурање власника фарме и чланова домаћинства који се користе као радна снага на фарми.
Управљање ризицима садржи низ параметара. Потребно је анализирати изворе ризика и несигурности у пословању. Дефинисати своје ставове као власника фарме о способностима и могућностима, не избегавања ризика, него ефикасног пословања у условима ризика.
Некад се у што већој мери ризике настојало избећи или вероватноћу њихове појаве значајно смањити. Данас се власници фарме едукују како да живе с ризиком.

СТРАТЕГИЈЕ И ТЕХНИКЕ (АЛАТИ) УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

За производни ризик говедарске фарме основна стратегија је управљање производним потенцијалом основног стада, што значи веће искоришћење производних могућности расе, приближавање нормативима савремене производње по коефицијенту тељења, дужини лактације, прирасту телади, те производњи млека по једном грлу.
Понекад на здравље животиња не можемо утицати, па се као техника смањења или отклањања ризика користи осигурање животиња. Исто тако осигурањем усева се настоји елиминисати утицај временских непогода на осигурање довољно сточне хране за фарму.
Као стратегија управљања производним ризиком се предлаже и више производних циљева фарме, што значи комбиновање месне и млечне компоненте, али и додатна прерада основног производа на фарми.

ПССС Књажевац Неђељко Пиповић, дипл. инж. пољопривреде

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.460 sekundi