Zašto je bitna dobrobit životinja - mr Dejan Ranđelović

Više
15 jun 2018 16:06 #33321 od Ranđelović Dejan
Ranđelović Dejan je napravio novu temu: Zašto je bitna dobrobit životinja - mr Dejan Ranđelović
Kada se planira nova proizvodna linija u stočarstvu ili se proširuje postojeća radi se kalkulisanje sa tendencijom veće ekonomske dobiti, računice sa što više finansija a najčešće se zapostavlja polazna tačka proizvodnje u stočarstvu, a to je dobrobit životinja.
Za uspešnu proizvodnju u stočarstvu jedan od osnovnih uslova je očuvanje psiho-fizičkog zdravlja životinja! Ako su životinje zadovoljne sigurno će i kvalitet i kvantitet svih proizvoda biti odličan.
Prava i obaveze vlasnika životinja (član 6 Zakon o dobrobiti životinja) :
“ Pravo da drži i uzgaja životinje imaju pravno i fizičko lice, odnosno preduzetnik, koji ispunjava uslove za držanje i uzgoj životinja u skladu sa ovim zakonom.
Obaveza svakog lica koje povredi životunju dužan je da joj pruži prvu pomoć kao i da obezbedi pružanje pomoći od strane stručnog lica. Vlasnik, odnosno držalac životinja je dužan da :
1. Prema životinji pristupa sa pažnjom dobrog domaćina i da obezbedi uslove za držanje i negu životinja koje odgovaraju vrsti, rasi, polu, starosti, kao i fizičkim, biološkim i proizvodnim specifičnostima i osobinama u ponašanju i zdravstvenom stanju životinja;
2. Blagovremeno obezbedi pomoć veterinara ako je životinja obolela, pri porođaju životinje, kao i zbrinjavanje bolesne, povređene i iznemogle životinje.
Ovo je deo zakona koji poljoprivredni proizvođači moraju da poštuju.

Držaoci životinja moraju znači da obezbede konforne uslove životinjama i na svaku promenu ponašanja (a koja može da bude uzrokovana psihičkim poremećajem), obavestiti stručno lice. Na primer kod krava igranje jezikom je poremećaj – hranidbeno ponašanje a uzrok može biti rano odbijanje teladi (prestanak sisanja), oponašanje druge životinje ali i nasledni faktor. Faktori koji pospešuju ispoljavanje ovog ponašanja nedovonjno kabaste hrane, vezano držanje, veštačko napajanje, jednolično okruženje. Preporuke su slobodno kretanje grla na pašnjaku ili ispustu najmanje nekoliko sati dnevno, onemogućavanje vizuelnog kontakta sa grlima koja ispoljavaju ovo ponašanje, davalje dovonjno kabaste hrane. Grla sa ovim poremećajem ponašanja ne bi trebalo koristiti u reprodukciji.
Ovo su samo neki primeri da bi se ukazalo ne samo na značaj dobrobiti u povećanju proizvodnje već i humanosti držaoca koja je polazna i osnovna tačka ove grane poljoprivrede.

mr Dejan ranđelović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.379 sekundi