Uticaj hranljivih materija na nivo konzumiranja hrane kod živine

Više
05 jul 2019 05:33 #38095 od Krajnović Dragoljub
Krajnović Dragoljub je napravio novu temu: Uticaj hranljivih materija na nivo konzumiranja hrane kod živine
Uticaj hranljivih materija na nivo konzumiranja hrane kod živine


U nizu različitih faktora koja utiču na apetit kod živine, najvažniji je uticaj imaju nekoliko metabolita u organizmu, od kojih je dominantna energija. Glavni faktori obima konzumiranja hrane su ambijentalna temperatura, nivo proizvodnje telesna masa jedinki i i koncentracija energije u suvoj materiji obroka. Kada su u pitanju nosilje, obim konzumiranja suve materije opada u situacijama kada je temperatura ambijenta preko 30 °C. Međutim ako se nivo apetita posmatra na osnovu koncentracija energije obroka , bitne razlike se javljaju u zavisnosti od pravca proizvodnje.. U slučaju nosilja konzumnih jaja, veza između apetita i koncentracije energije se manifestuje mnogo brže u poređenju sa roditeljskim jatom brojlera . Takođe, priroda koncentracije energije obroka ima veliki uticaj na apetit. Ukoliko je niža koncentracija energije hraniva određena pre svega vlaknima iz hraniva , neće biti adekvatno propraćena povećanim konuzumacijom hrane. U poređenju sa koncentracijom energije, smanjenje sadržaja proteina u hrani za živinu ima manji uticaj na konzumiranje, ali to ne može da se kaže kada je u pitanju povećanje koncentracije proteina. Ukoliko je povećana koncentracija proteina u hrani to direktno utiče na smanjenje apetita, što se dovodi u vezu sa obimom resorpcije pojedinih aminokiselina. Sadržaj pojedinih mineralnih materija u obroku, takođe ima uticaj na apetit. I viškovi i nedostaci kalcijuma,, natrijuma i hlora imaju za posledicu smanjen obim konzumiranja hrane, a sličan je i efekat dugoročnog disbalansa mikroelemenata u ishrani živine. Pad apetita , kao posledica deficita pojedinih vitamina , po pravilu je veći problem u ishrani podmlatka, u poređenju sa odraslim kategorijama živine. Konzumiranje vode je takođe u vezi sa konzumiranjem suve materije. U uslovima ne dovoljnog konzumiranja vode , smanjuje se konzumiranje suve materije. Nasuprot tome , ograničenje konzumiranja suve materije, uslovljava povećano uzimanje vode, koje se javlja već posle nekoliko dana, što kao posledicu ima povećano kvašenje prostirke i povećanje koncentracije vlage u objektima za živinu.

PSSS Mladenovac Dragoljub Krajnović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.425 sekundi