ISHRANA SJAGNJENIH OVACA

Više
07 dec 2010 08:31 #29212 od Vujić Radosav
Proizvodnja priplodnih ovaca uslovljena je prvenstveno genetskim, ali i velikim brojem paragenetskih faktora. Jedan od njih je pravilna ishrana. Zbog toga ishrana priplodnih ovaca mora biti u skladu sa potrebama životinja u zavisnosti od njihovih proizvodno - fiziloških faza (bremenitost, laktacija i zasušenost). Najveći zahtevi u poslednjoj trećini bremenitosti i u periodu sisanja jagnjadi. Ovo su takozvani kritični periodi u životu priplodnih ovaca o kojima se mora povesti računa u vezi ishrane ovaca.
Ishrani bremenitih ovaca mora se posvetiti posebna pažnja, jer su njihovi zahtevi u ishrani u tom periodu posebno izraženi. Na početku bremenitosti ovce nemaju nekih većih zahteva u pogledu ishrane. Međutim kako bremenitost odmiče tako i zahtevi rastu, a najveći su u poslednjih 60 dana bremenitosti.
Pravilna ishrana bremenitih ovaca treba da obezbedi normalno odvijanje svih fizioloških funkcija, normalan rast vune, embrionalni razvoj ploda i dobru proizvodnju mleka.
Od zdravstvenog stanja, uhranjenosti i nivoa ishrane bremenitih ovaca zavisi razvoj jagnjadi u intrauterinom periodu, a u znatnoj meri utiče i na budućnost produktivnog podmlatka.
Potrebe ovaca u drugom periodu bremenitosti veće su za oko 20 % energetske vrednosti ishrane i za oko 30 do 40 % vrednosti proteina, jer se produženjem bremenitosti ubrzavaju metabolički procesi u organizmu.
Povećanje mase embriona nastaje uglavnom u toku poslednjih 50 do 60 dana bremenitosti. Ove potrebe mogu biti veće i ukoliko ovce nisu završile svoj porast ili su u lošijoj kondiciji.
U toku emrionalnog razvoja polako se formiraju važne osobine značajne za visinu proizvodnje u ekstrauterinom životu - razvitku. Zato je izuzetno važno ovce hraniti dobro izbalansiranim obrocima u svim hranljivim materijama i energiji, a naročito u proteinima, makro - i mikroelementima i vitaminima.
Ako se sjagnjene ovce drže na paši slabijeg kvaliteta, a onda tokom dva meseca pre jagnjenja treba obrok kompletirati sa 200 do 300 g koncentrata sa dodatkom 25 g minerala. Praktičan primer za ovce u poslednjoj trećini gravidnosti može da izgleda ovako:
- livadsko seno 1,5 do 2,0 kg;
- silaža kukuruza 2 do 3 kg;
- koncentrat 0,5 kg;
- mineralno - vitaminska smeša 25 g.
Ovcama koje su sjagnjene ne treba davati higijenski neispravnu silažu , kao što je buđava, trula. plesniva ili previše kisela. Takođe, opasno je davati i silažu kukuruzakoja je hladna i smrznuta. Zato se silaža pre davanja životinjama unosi 2 do 3 sata u objekat. Kabasta hrana ovcama se daje više puta u toku dana (najmanje dva puta), a koncentrat jednom (najbolje ujutru).

dr Radosav Vujić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.648 sekundi
Powered by Kunena Forum