Investicije i troškovi u okviru IPARD Mere 3 - Rašić Suzana

Više
20 dec 2018 12:58 #35361 od Rašić Suzana
Investicije i troškovi u okviru IPARD Mere 3
Pripremila: Rašić Suzana

IPARD Meta 3 - Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva: kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta, povećava ukupne performanse sektora i doprinosi dostizanju potrebnih EU standarda.
Sve investicije koje će biti predmet zahteva za odobravanje projekta mogu se sastojati od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova. Prihvatljive investicije u okviru Mere 3 su sve ivesticije u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta u cilju povećanja produktivnosti, konkurentnosti i ukupne performanse prerađivačkog sektora, i doprineti postizanju potrebnih EU standarda. Ove investicije će olakšati i bolje pozicioniranje proizvoda na tržištu i povećanje izvoza. Investicije se odnose na 3 sektora: mleko i proizvodi od mleka, meso i proizvodi od mesa i sektor voća i povrća.
Prihvatljive investicije i troškovi u okviru Mere 3 odnose se na izgradnju (izgradnja, građenje, dogradnja) ili unapredjenje (rekonstrukcija, sanacija ili adaptacija) nepokretne imovine do njene tržišne vrednosti a u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, na kupovinu nove opreme, mašina i mehanizacije, uključujući kompjuterske programe koji omogućavaju proizvodne procese. Prihvatljivi su i opšti troškovi - troškovi nastali za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja.
Prihvatljivi trošak je trošak sprovođenja finansirane aktivnosti (nastao u svrhu nabavke robe, radova ili usluga) i mora da se odnosi na isplate koje izvrši podnosilac zahteva, odnosno korisnik IPARD podsticaja. Dokazuje se računima i drugim računovodstvenim dokumentima u skladu s važećim propisima. Prihvatljivi trošak se izračunava kada se od ukupnog iznosa prihvatljive investicije odbije iznos neprihvatljivih troškova, u koje spada i porez na dodatu vrednost (PDV). Navedeni troškovi smatraju se prihvatljivim do tržišne vrednosti imovine, u skladu sa propisom kojim se propisuje metodologija za utvrđivanje referentnih cena investicija za obračun IPARD podsticaja.
U neprihvatljive troškove spadaju: porezi, uključujući porez na dodatu vrednost, carine, uvozne i druge dažbine, kupovina, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva, kazne, finansijski penali i sudski troškovi, troškovi poslovanja (tekući troškovi, troškovi vezani za zaposlene i slično), polovna mehanizacija i oprema, bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi, troškovi konverzije, troškovi i gubici u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i drugi čisto finansijski troškovi, doprinosi u naturi - svaka roba, rad ili materijal uložen od strane podnosioca. Na primer, ako podnosilac zahteva samostalno izradi poslovni plan, upotrebi sopstveni rad i materijal pri izgradnji predmetnog objekta i sl., ne može obezbediti, prihvatljivi račun i ne može ove trškove prikazati kao prihvatljive troškove za koje se ostvaruje pravo na podsticaje, troškovi održavanja, amortizacije ili zakupa, nabavka predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga, nabavka predmeta investicije gotovinskim plaćanjem. Neprihvatljivim se smatraju i troškovi projekata koji su pre završetka naplaćeni korisnicima ili učesnicima.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.420 sekundi
Powered by Kunena Forum