Vreme za osnovnu obradu zemljišta i osnovno đubrenje kukuruza

Više
31 dec 2018 09:08 - 31 dec 2018 09:21 #35624 od Rangelov Ivan
VREME ZA OSNOVNU OBRADU ZEMLJIŠTA I OSNOVNO ĐUBRENJE KUKURUZA

Kako je na teritoriji nišavskog okruga u protekloj jesenjoj setvi posejano oko 40% površina od ukupno predviđenih površina za setvu pod ozimim kulturama, to upućuje da će se povećati površine pod kukuruzom u predstojećoj prolećnoj setvi. To upućuje takođe na činjenicu da će biti problema da se ispoštuje vrlo bitna agrotehnička mera u proizvodnji kukuruza - plodored, jer će bar 40% površina pod kukuruzom koje za narednu godinu nisu planirane morati da se poseju u monokulturi. Drugi faktor su natprosečni prinosi kuzkuruza u ovoj godini i mogućnost stvaranja viškova koji će uticati na cenu koja ni ove godine nije zadovoljavajuća. Preporuka, posebno stočarima je da u cilju poštovanja plodoreda, najbolje tropoljnog, i u cilju proizvodnje dovoljnih količina stočne hrane poseju kulture, poput stočnog graška, grahorice, suncokreta.
Zbog nedovoljne obezbeđenosti zemljišta vlagom, nisu postojali uslovi da se obavi osnovna obrada zemljišta za prolećne kulture, za koje bi trebalo orati od 35-40cm dubine . Za takvu obradu zemljišta nisu postojali a zbog čestih padavina u ovom periodu još uvek ne postoje adekvatni uslovi. Duboka osnovna obrada zemljišta obezbeđuje bolju akumulaciju zimske vlage, razbijanje stvorenog plužnog đona, koji onemogućuje kvalitetno rasploaganje rezervama vode u toku vegetacije. Plitko oranje prouzrokuje da u toku velikih količina padavina voda plavi parcele ili vrši nošenje humusnog horizona tj. eroziju zemljišta. U sušnim pak uslovima, nema rezerve vlage u dubljim slojevima, a stvoreni plužni đon ometa normalno snabdevanje biljaka vodom. Jesenje-zimska osnovna obrada zemljišta važna je zbog što bolje akumulacije zimske vlage. Prevrnute brazde izložene su dejstvu mrazeva, niskih temperatura i vetra što doprinosi poboljšanju strukture zemljišta, što će kasnije doprineti kvalitetnijoj predsetvenoj pripremi zemljišta. Cilj jesenje-zimske osnovne obrade zemljišta je da se obezbede uslovi da se sa što manje gaženja i primenom lakših oruđa obezbedi kvalitetnija predsetvena priprema zemljišta za prolećne useve, spreči preterano odavanje zimske vlage i kvarenje strukture zemljišta. Može se reći da je retko ko sa područja nišavskog okruga uradio jesenje zimsko oranje. Savet je što pre uraditi osnovnu obradu zemljišta za kukuruz i ostale prolećne kulture.
Prednost jesenje zimskog oranja za kukuruz pa i ostale jare kulture, je što je veoma važno obaviti pod osnovnu obradu zemljišta i startno đubrenje. Preporuka je da se osnovno đubrenje obavi pod osnovnu obradu zemljišta jer je potrebno uneti đubrivo na dubinu na kojoj će korenov sistem kukuruza najefikasnije iskoristiti mineralna hraniva. Takođe se obezbeđuje dovoljno vremena da se obavi blagovremena razgradnja NPK đubriva do lako pristupačnih mineralnih hraniva za biljku. Preporuka je da celokupnu količinu NPK mineralnih đubriva unesete u pod osnovnu obradu zemljišta i 1/3 azota. Drugi deo azota primeniti pod predsetvenu pripremu zemljišta, ili ½ pod predsetvenu pripremu zemljišta a preostali 1/3 u prihrani kukuruza. Količina NPK mineralnog đubriva treba da zavisi od sadržaja fosfora i kalijuma u zemljištu, potreba biljke za određenim hranivom, prerdkulture, primene stajnjaka, kvaliteta zemljišta. Potrebe kukuruza u hranivima su oko 120-150kg/ha azota, 80-100kg/ha fosfora i oko 140-160kg/ha kalijuma. Zavisno od ostalih faktora, potrebno je primeniti oko 350-400kg/ha NPK đubriva, u formulaciji zavisno od agrohemijske analize zemljišta.

Dipl.ing Ivan Rangelov
Last edit: 31 dec 2018 09:21 by Rangelov Ivan.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.456 sekundi
Powered by Kunena Forum