Samoorganizovanje poljoprivrednih gazdinstava - Rašić Suzana

Više
14 avg 2019 14:51 #38312 od Rašić Suzana
SAMOORGANIZOVANJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA - Rašić Suzana
Uspešnost privređivanja poljoprivrednog gazdinstva zavisi i od zajedničkog samorganizovanja više poljoprivrednih gazdinstava. Gazdinstva samostalno ili uz određenu pomoć, mogu da osnuju zajedničku organizaciju ustanovljenjem pravila za njeno funkcionisanje i ostvarivanjem kontrole nad njenim radom putem učešća u upravljanju. Na taj način udružena i samoorganizovana poljoprivredna gazdinstva ostvaruju određene svoje ciljeve, zadovoljavaju neke od svojih potreba.
Organizovanje poljoprivrednika u vidu zadruge se temelji na zadružnim vrednostima, zadružnim načelima (principima) i zakonskim propisima. Ideja zajedničkog poslovanja počiva na opšte prihvatljivim vrednostima od strane poljoprivrednika. To su zadružne vrednosti u koje sladaju: samopomoć, demokratičnost, jednakost, solidarnost i moralne vrednosti.
Poljoprivredna zadruga je privredna organizacija osnovana u skladu sa zadružnim vrednostima, zadružnim principima i zakonom, koja posluje, s unetim sredstvima zadrugara kao fizičkih lica i sredstvima stečenim poslovanjem i na drugi način, tako što članovi zadruge ostvaruju kontrolu nad njom, da bi ona doprinosila unapređenju privređivanja njihovih porodičnih gazdinstava.
Zadružna principi su osnovna pravila za organizovanje, rad zadruga i regulisanje njihovih odnosa sa zadrugarima i društvenim okruženjem. Oni su prožeti pomenutim zadružnim vrednostima, kao i potrebama izvesnog prilagođavanja zadruga promenama u privredi i društvu, a to su: princip dobrovoljnosti, emokratičnosti, ekonomskog učešća članova, princip autonomnosti i nezavisnosti, obrazovanja, obuke kadrova i obaveštavanja, princip saradnje zadružnih organizacija i princip učešća u javnom životu.
Zadružne vrednosti su polazna osnova opredeljenja za poslovno organizovanje u vidu zadruge, uz uvažavanje zadružnih principa kao opštih pravila za to organizovanje i uspostavljanje odnosa u zadruzi i između nje i njenog okruženja. Istovremeno, konkretno osnivanje i poslovanje zadruga je dalje razrađeno i bliže uređeno zakonskim propisima u svakoj državi. Pri tome se razlikuju propisi koji se odnose na osnivanje zadruge i njeno organizaciono ustrojstvo od drugih propisa koji se odnose na poslovanje zadruge kao svake druge privredne organizacije.
Posebnim zakonom o zadrugama utvrđeni su uslovi i način osnivanja zadruge, organi zadruge i njihove nadležnosti, minimum sadržaja zadružnih pravila, uslovi za sticanje i prestanak članstva u zadruzi, zadružna revizija, prestanak zadruge i druge pojedinosti. A u tekućem poslovanju zadruge primenjuj se propisi koji važe za preduzeća. Na primer, na zadruge se primenjuju zakonski propisi o računovodstvu, poreskim obavezama, propisi o radnim odnosima i drugi propisi koji važe i za druge privredne organizacije.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.338 sekundi
Powered by Kunena Forum